javne nabavke

План јавних набавки за 2020. годину

3.2.2020. 
13.2.2020. 
21.2.2020. 
27.2.2020. 
06.3.2020. 
09.3.2020. 
11.3.2020. 
30.3.2020. 
08.4.2020. 
15.5.2020. 
07.9.2020. 
22.9.2020. 
09.10.2020. 
19.11.2020. 
JAVNE NABAVKE 2019. GODINE

PLAN JAVNIH NABAVKI

13.2.2019. 
  • POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA br. 1/2019 –PREUZMI 
  • KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBRA – ELEKTRIČNA ENERGIJA SA POTPUNIM SNABDEVANJEM – PREUZMI
21.02.2019.
22.02.2019.
20.03.2019.
25.03.2019.
29.03.2019.
  • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ “У СВЕТУ БАЈКИ U svetu bajki
  • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  ” БОЈА ШТЕКА” boja steka

13.04.2019.
03.05.2019.
08.05.2019.
13.05.2019.
16.05.2019.
28.05.2019.
31.05.2019.
07.06.2019.
14.06.2019.
28.06.2019.

25.07.2019.

26.07.2019.

26.07.2019.

05.08.2019.

22.08.2019.

23.08.2019.

02.09.2019.

18.09.2019.

20.09.2019.

24.09.2019.

27.09.2019.

04.10.2019.

11.10.2019.

17.10.2019.

18.10.2019.

23.10.2019.

24.10.2019.

31.10.2019.

18.11.2019.

21.11.2019.

03.12.2019.

04.12.2019.

12.12.2019.

20.12.2019.

27.12.2019.